Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv (herunder sejlads), musik og leg.

Familie FDF ferie!

14.06.2017

På FDF sejlcenter Limfjord kan FDF familier få årets herligste sommerferie! De gode faciliteter omfatter bådhytte, sheltere, joller, kajakker og magasinbygning. Her får FDF familierne  rigtig meget for pengene og endda en...


Sikkerhed til søs på FDF/SCL

Alle sejlcenterets sejladsaktiviteter foregår med højest mulig sikkerhed.

Alle deltagere bærer godkendt redningsvest på vandet, og deltagerne skal kunne svømme 200 meter.

Under sejlads følges deltagernes fartøjer tæt af en RIB-følgebåd, hvori fartøjslederen er særligt certificeret.

Fra land overvåges sejladsen fra sikkerhedstårnet af den ansvarlige sejladsleder, som skal have bestået "Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve".

Inden enhver sejlads skal sejladsleder sørge for, at sikkerhedsinstruks foreligger efter Søfartsstyrelsens regler. Få hjælp til udarbejdelse af Sikkerhedsinstruks på Søfartsstyrelsens hjemmeside: http://www.soefartsstyrelsen.dk/tema/sikkerhedmindrefartoejer/sider/foreninger.aspx

FDF/SCL kan være behjælpelig med udlån af sejladsleder.